XXXII edycja Kaliskiego Konkursu Informatycznego

14 czerwca 2024 roku odbyła się trzydziesta druga edycja Kaliskiego Konkursu Informatycznego, zorganizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz IV Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu.  

Netland Computers wystąpił tym razem w roli jednego ze sponsorów nagród.  

Konkurs ten cieszy się co roku dużym zainteresowaniem młodzieży i przyciąga uczestników z całej Polski. W finale znalazło się 26 młodych i zdolnych uczestników. Najważniejszym kryterium oceny prac konkursowych było zawansowanie programistyczne. Dodatkowej ocenie podlegały walory graficzne i dźwiękowe, przebieg procesu instalacji, czytelność, zrozumiałość i poprawność językową opisów oraz prezentację programów w czasie rozmów finałowych, a także możliwość rozwoju programu w przyszłości.  

Prace rozpatrywane były w dwóch kategoriach: szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Poziom tegorocznych prac był bardzo wysoki i wyrównany. Największą grupę stanowiły programy użytkowe dotyczące komunikacji międzyludzkiej. 

Patronat nad konkursem objęli Wielkopolski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Rektor Uniwersytetu Kaliskiego oraz Prezydent Miasta Kalisza. 

Podczas uroczystości dr Marcin Żurawski z Uniwersytetu Kaliskiego poprowadził wykład na temat sztucznej inteligencji, wzbogacając wydarzenie o wartościową prelekcję naukową. 

Wszystkim uczestnikom życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu swoich umiejętności programistycznych i realizacji pasji.