Wydarzenie „Zdrowy Przedszkolak”

W ramach „Tygodnia dla zdrowia” organizowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Uniwersytet Kaliski, obdarowaliśmy laureatów konkursu „Zdrowy Przedszkolak”. Wydarzenie promowało zdrowy styl życia poprzez warsztaty, prelekcje i konkursy. Podczas uroczystej gali, dzieci zostały uhonorowane za swoją wiedzę o zdrowym odżywianiu i aktywności fizycznej, co było pięknym zwieńczeniem całego tygodnia pełnego edukacji i zabawy.