Audyt sprzętu komputerowego

Audyt sprzętu komputerowego to nic innego jak jednorazowy, kompleksowy przegląd sprzętu, jakim dysponuje Klient. Usługa ta dedykowana jest zarówno Klientom Indywidualnym jak i Klientom Biznesowym. Niewątpliwie sprawdzi się w każdej firmie, niezależnie od wielkości, w instytucjach użyteczności publicznej, korporacjach, a także szkołach i uczelniach wyższych.

Usługa audytu pozwala wskazać wszelkie usterki, zagrożenia i błędy strukturalne, jakie znajdują się w sieci komputerowej. Każde urządzenie zostaje poddane specjalnej diagnozie. Jej wynik zapisywany jest w postaci raportu i dostarczany do Klienta. Audyt sprzętu komputerowego może być odrębną usługą bądź wchodzić w skład pakietu stałej umowy serwisowej.

Audyt legalności oprogramowania

 

Oprócz audytu sprzętu komputerowego nasza firma zajmuje się również audytem legalności oprogramowania. Usługa ta pozwala zdiagnozować zasoby poszczególnych komputerów, dzięki czemu potencjalna kontrola np. skarbowa nie będzie nam straszna.

Wnikliwa, szczegółowa analiza daje możliwość podjęcia odpowiednich kroków. Początkowo specjaliści sprawdzają zasoby znajdujące się na poddanych audytowi maszynach, a następnie analizują je pod kontem legalności.

Pamiętajmy, że posiadanie nielegalnego oprogramowania grozi wysokimi sankcjami pieniężnymi. Końcowo przygotowany raport pozwoli wyciągnąć nam wnioski dotyczące racjonalizacji wydatków na poszczególne programy, co bezpośrednio wpłynie na oszczędności Klienta.

Firma Netland w ramach audytu legalności oprogramowania zajmuje się także standaryzacją posiadanych zasobów oraz ujednoliceniem procesów we wszystkich działach. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie wydajności, racjonalizacja posiadanych zasobów, a w efekcie dobór najbardziej efektywnych metod licencjonowania. Wystawiamy certyfikaty „Jestem legalny” oraz Microsoft License Management.

Audyt zapewnia:

  • Wiedzę o zasobach – szczegółowa analiza pozwala wykryć wszelkie nieprawidłowości.
  • Bezpieczeństwo – eliminacja ryzyka związanego z posiadaniem nielegalnego oprogramowania.
  • Oszczędność – właściwa ocena potrzeb i racjonalizacja wydatków na oprogramowanie.
  • Optymalizację – standaryzacja posiadanych zasobów i ujednolicenie procesów we wszystkich działach.
  • Zwiększenie wydajności – racjonalizacja posiadanych zasobów i dobór najefektywniejszych  metod licencjonowania.
  • Procedury zarządzania – dokumentacja, zasady zakupu, korzystania i instalacji oprogramowania oraz właściwe planowanie rozwoju IT w firmie.
  • Certyfikację –  certyfikaty „Jestem legalny” oraz Microsoft License Management.

Audyt sprzętu komputerowego w firmie

 

Audyt sprzętu IT pozwala zebrać i klarownie przedstawić w postaci raportu niemal wszystkie informacje dotyczące konfiguracji sprzętowej badanych komputerów. Usługa ta daje możliwość sprawdzenia poszczególnych konfiguracji, wyodrębnienia dominanty, wykrycia komputerów odstających od średniej, a także przeanalizowanie istniejącej konfiguracji pod względem poprawności z dokumentacją. Pozwoli to wykryć wszystkie anomalie, a tym samym szybko i sprawnie podjąć działania w celu ich eliminacji. Audyt sprawdzi się również wtedy, gdy zamierzamy przejść na nową platformę systemową bądź wdrożyć nowe aplikacje.

Ta swojego rodzaju inwentaryzacja sprzętu komputerowego może posłużyć, jako spis z natury. Rezultaty przeprowadzonej usługi mogą być wykorzystywane przez działy finansowe bądź administracyjne w celu zoptymalizowania kosztów firmy.

Audyt sprzętu komputerowego jest niezbędny w przypadku jakichkolwiek zmian komponentów urządzeń. Pełna specyfikacja sprzętu pozwala ocenić ewentualne uszkodzenia podzespołów, wskazać, który element jest do wymiany, a także wyróżnić te moduły, które posiadają aktualnie gwarancję.