Wsparcie w zatrudnieniu w powiecie kaliskim

Współpracujemy z lokalnym urzędem pracy, aby zatrudniać osoby bezrobotne. Wspierając zatrudnienie, przyczyniamy się do rozwoju lokalnej społeczności i realizacji celów projektu „Wsparcie w zatrudnieniu w powiecie kaliskim”