Wirtualizacja

Wirtualizacja to stosunkowo nowa dziedzina informatyki. Technologia ta pozwala uruchomić kilka serwerów wirtualnych na pojedynczej maszynie fizycznej i umożliwia efektywniejsze wykorzystanie infrastruktury. Zasoby serwera wirtualnego można dokładnie dostosować do zapotrzebowania danej firmy. Dzięki temu Klienci ponoszą niższe koszty, dokładnie odzwierciedlające ich aktualne wymagania.

Zaletą wirtualizacji jest również dużo większy współczynnik dostępności i odporność na awarie w porównaniu z pojedynczym serwerem fizycznym. Serwer wirtualny optymalizuje koszty i nakłady inwestycyjne Klienta.

Wirtualizacja jest idealnym rozwiązaniem dla firm, w których pracuje wiele aplikacji i ich liczba z biegiem czasu może wzrosnąć. Zastosowanie wirtualizacji w firmie umożliwia optymalne wykorzystanie zasobów serwera.

Technologię tę można stosować bez względu na branżę, rodzaj czy profil działalności firmy. Wirtualizacja w przedsiębiorstwach przemysłowych może ograniczyć wydatki na strukturę IT, zwiększa elastyczność, usprawnia zarządzanie i standaryzację pracy.

Z wirtualizacji korzystają nie tylko duże i złożone organizacje. Z powodzeniem stosuje się ją także w sektorze publicznym. Za wdrażaniem wirtualizacji, m.in. do urzędów, przemawia nadzwyczaj sprawne zarządzanie bezpieczeństwem zgromadzonych danych.

Wirtualizacja to:

•    Zwiększenie wydajności.

•    Sprawność i lepsza kontrola.

•    Swoboda wyboru.

•    Bezpieczeństwo.

•    Automatyzacja pracy i zarządzanie.