Likwidacja IT

Na podstawie Ustawy z dnia 29-07-2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym przedsiębiorstwa mają obowiązek zdawania używanego sprzętu elektronicznego odpowiednim firmom. Żadna firma w Polsce nie może wyrzucić sprzętu komputerowego. Likwidacja musi zostać potwierdzona protokołem przekazania odpadu elektronicznego lub innymi równoważnymi dokumentami.
NETLAND Computers wykonuje większość formalności samodzielnie ograniczając tym samym czas Klienta do absolutnego minimum. W ofercie usług proponowanych przez NETLAND Computers znajduje się również skup i likwidacja sprzętu komputerowego. W ramach tej usługi naszym Klientom oferujemy:

Wycena i odbiór sprzętu komputerowego do likwidacji

 

Wycena sprzętu odbywa się na podstawie danych dostarczonych przez Klienta. Jest to wycena oparta na rynkowej wartości danego sprzętu i stanowi jednocześnie deklarację NETLAND Computers, że za daną kwotę nasza firma jest w stanie określony sprzęt odkupić.

Audyt sprzętu

 

Bardzo często nasi Klienci nie mają czasu ani dyspozycyjnych i kompetentnych pracowników do przeprowadzenia inwentaryzacji wymienianego sprzętu. Wówczas zajmują się tym serwisanci NETLAND Computers.

W zależności od preferencji Klienta operacja przeprowadzana jest w siedzibie NETLAND Computers bądź bezpośrednio u Klienta. Nasi pracownicy dokonują dokładnego spisu sprzętu i jego stanu, a szczegółowy raport przekazują Klientowi, który wycenę może zrealizować w NETLAND Computers lub zlecić ją innej firmie.

Przeprowadzenie audytu nie zobowiązuje Klienta do podjęcia dalszych kroków likwidacji sprzętu w NETLAND Computers.

Ochrona danych osobowych i niejawnych

 

Przeciętna firma nie posiada wystarczająco sprawnych narzędzi, aby nieodwracalnie usunąć dane zapisane na twardych dyskach. Zwykłe formatowanie pozwala na późniejsze odtworzenie części informacji.

NETLAND Computers gwarantuje, że wszystkie dane z komputerów zostaną skutecznie i nieodwracalnie skasowane. Z urządzeń są również usuwane wszelkie płyty i dyskietki, które pracownicy Klienta często nieuważnie pozostawiają w napędach. Po wykonanej usłudze Klient otrzymuje certyfikat potwierdzający nieodwracalne usunięcie danych.

Komfort klienta

Oferta likwidacji i skupu używanego sprzętu została przygotowana z myślą o maksymalnej wygodzie i komforcie naszych Klientów. Wiemy, jak ważne jest codzienne, sprawne funkcjonowanie komputerów, dlatego proces audytu, likwidacji i odbioru przeprowadzamy sprawnie i szybko, w godzinach dostosowanych do oczekiwań Klienta.