Specjalna oferta dla szkół – 0% VAT

2010-04-15

Specjalna oferta dla szkół – 0% VAT

Oferta specjalna „0%VAT” skierowana jest do instytucji oświatowych, czyli szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych, uczelni wyższych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Z oferty mogą skorzystać również organizacje humanitarne, charytatywne lub edukacyjne w celu dalszego, nieodpłatnego przekazania instytucjom oświatowym.

Na podstawie "Ustawy o podatku od towarów i usług" z dnia 11 marca 2004 roku (art. 83 ust. 1 pkt. 26) podatnicy VAT mogą zastosować dla placówek oświatowych stawkę VAT 0%. Placówka oświatowa, aby skorzystać z tej oferty obok formularza zamówienia powinna złożyć dodatkowe dokumenty: potwierdzenie zamówienia od organu prowadzącego placówkę oświatową oraz odpowiednie zaświadczenie potwierdzające istnienie instytucji oświatowej.

Zamówienie powinno zwierać: nazwę i adres szkoły lub przedszkola nabywającego towary, numer identyfikacji podatkowej lub numer tymczasowy szkoły lub przedszkola, nazwę i ilość towarów, które będzie nabywała szkoła lub przedszkole. Potwierdzenie organu nadzorującego świadczy, że sprzęt komputerowy wymieniony w zamówieniu jest związany z realizowaną przez nabywcę działalnością dydaktyczną lub edukacyjną. Szkoły i przedszkola prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego przedstawiają zaświadczenie o prowadzeniu szkoły lub przedszkola. Natomiast szkoły i przedszkola publiczne prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne przedstawiają urzędowo poświadczoną kopię zezwolenia na utworzenie szkoły lub przedszkola. Szkoły i przedszkola niepubliczne przedstawiają urzędowo poświadczoną kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół lub niepublicznych przedszkoli.

Opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają:

  • jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, drukarki, skanery;

  • urządzenia komputerowe do pism Braille'a;

  • urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Zobacz również:

sklep komputerowy

promocja Office 2016

leasing komputerów, leasing laptopów

Szybki kontakt

Infolinia: 62 741 22 50, 801 000 206
poniedziałek-piątek od 8:00 do 17:00

Centrala firmy:
Netland Computers
ul. Wrocławska 35, 62-800 Kalisz
tel. 62 753 48 67, e-mail: sklep@netlandcomputers.pl